Vedenie a riadenie pracovníkov

Ľudia sú najcennejší a najviac problematický zdroj vo firme

Úspech každej firmy závisí na kvalite jej zamestnancov. Vyhľadať vhodného zamestnanca, plánovať jeho rozvoj, stanovovať mu reálne ciele, efektívne rozvíjať jeho zručnosti a systematicky ovplyvňovať jeho motiváciu patrí k najťažším úlohám manažéra. Cieľom rozvojového programu je posilniť zručnosti manažérov vo vedení svojho tímu a zdokonaliť systém vedenia a riadenia pracovníkov. a pomôcť vám vytvoriť základy profesionálneho manažérskeho systému práce.

 

Po ukončení programu budú účastníci:

  • poznať praktické nástroje a metódy pre efektívne vedenie pracovníkov
  • schopní radiť zamestnancov pomocou stanovených cieľov
  • poznať štýly vedenia ľudí
  • mať zvládnutú techniku koučovacieho rozhovoru

Rozsah programu:

  • 3 + 3 dni
top