Time management

Viete si efektívne zorganizovať svoj čas?

  • Máte priveľa úloh a nič nestíhate?
  • Rozmýšľate, ako si vybrať 20% úloh, ktoré sú naozaj dôležité?
  • Chcete sa naučiť, ako si udržať nadhľad, aj keď máte práce vyše hlavy?

 

Tréning Time management je určený obchodným zástupcom a manažérom, ktorí sa snažia vo svojom bežnom dni zorganizovať čas tak, aby zvládli vykonávané činnosti čo najefektívnejšie. Program poskytne účastníkom základné vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia času a posilní schopnosť lepšie vyhodnocovať dôležitosť úloh, stanovovať si priority a realizovať ich v správnom čase.

Po ukončení programu budú účastníci:

  • schopní stanovovať priority pracovných úloh
  • poznať základné techniky a nástroje Time managementu
  • vedieť efektívnejšie pracovať so svojim časom

Rozsah programu:

  • 2 dni
top