Prezentačné zručnosti

Nielen počuť, ale aj „predať“ – jasne, s nadšením a presvedčivo

Každodennou prácou predajcov a manažérov je prezentácia seba a svojich myšlienok. Najúčinnejšia je vtedy, ak dokážeme vplývať na našich partnerov nielen slovami, ale aj tým, ako prezentujeme. Schopnosť zaujať celú skupinu a odovzdať všetkým jej členom potrebné informácie v požadovanej forme, často odlišuje úspešných manažérov a obchodníkov od tých priemerných.

 

Program je vedený zážitkovou formou, pri ktorej sa majú možnosť účastníci programu vidieť v prezentačných situáciách. Postupne zoznamujú so zásadami a kľúčovými nástrojmi potrebnými pre prípravu a vedenie úspešnej prezentácie. Absolvované tréningové situácie sú okamžite analyzované, čo im pomôže lepšie zvládať stres, štruktúru prezentácie a predovšetkým sa zdokonalia vo svojom osobnom prejave.

Po ukončení programu budú účastníci:

  • poznať princípy vedenia prezentácie
  • schopní viesť prezentáciu s logickou štruktúrou
  • mať niekoľko násobne precvičenú prezentáciu pred publikom

Rozsah programu:

  • 3 dni
top