Systém práce s obchodným regiónom

Efektívne smerovanie aktivít – predpoklad dobrých predajných výsledkov

Efektívne plánovanie a smerovanie aktivít obchodníka na správnych zákazníkov hrá pri predaji kľúčovú úlohu. Cieľom programu je vybaviť účastníkov nástrojmi pre efektívnu prácu s regiónom a vysvetliť im kľúčové faktory úspešného obchodníka. Na základe teoretických poznatkov si prehodnotia aktuálny stav vlastnej zákazníckej databázy a efektívnosť smerovania svojich aktivít, zdokonalia sa v stanovovaní priorít a zlepšia svoje plánovacie schopnosti.

Po ukončení programu budú účastníci:

  • schopní poznať princípy efektívnej práce so zákazníckou databázou
  • poznať princípy fungovania úspešného obchodníka
  • vedieť smerovať efektívne svoje predajné aktivity

Rozsah programu:

  • 2 dni
top