Pokrývajú rozvoj kompetentností väčších skupín s rovnakými rozvojovými potrebami.

V kvalitne nastavených obchodných organizáciách je základným faktorom úspechu premyslený dlhodobý cieľ a stratégia, ako tento cieľ dosiahnuť. Pri uvedení stratégie do praxe takmer vždy vzniká otázka, akými kompetentnosťami by mal byť vybavený obchodný tím, ktorý bude jej priamym realizátorom.
Firemné tréningy reagujú na špecifické potreby jednotlivých firiem. Sú pripravované skúsenými konzultantmi, ktorí pomáhajú definovať kľúčové oblasti rozvoja, analyzujú úroveň kompetentností obchodného tímu a pripravia dlhodobý rozvojový plán pre celú obchodnú organizáciu. Realizácia tréningového plánu zabezpečí rozvoj potrebných kompetentností a lepšie porozumenie dlhodobého cieľa predajnej organizácie. Správne odkomunikovaný dlhodobý cieľ a stotožnenie sa celého tímu s ním, je prvým predpokladom pre ďalšie fungovanie firemnej stratégie.

 

Po zrealizovaní na mieru šitých tréningov nastupuje implementácia získaných zručností do praxe prostredníctvom individuálneho koučingu v teréne. Koučing prebieha priamo v teréne s obchodným zástupcom alebo manažérom. Jeho cieľom je utvrdiť vedomosti získané v tréningu. Realizujú ho naši konzultanti, alebo firma prostredníctvom svojich manažérov.

top