Komunikačné zručnosti pre podporu predaja

Sú všetky služby poskytované vašou firmou na požadovanej úrovni?

Profesionalita predajnej organizácie je závislá nie len od obchodných zástupcov, ktorí sú v priamom kontakte so zákazníkom. Celkové vnímanie spoločnosti tvoria aj pracovníci nepredajných činností (asistentky, recepčné, servisní pracovníci, …), ktorí denne komunikujú s internými aj externými zákazníkmi, poskytujú im služby a servis, a tým sa podieľajú na posilňovaní konkurenčnej sily firmy. Majú silný vplyv na vnímanie spoločnosti zákazníkmi, na budovanie vzťahu so zákazníkom, na rozvoji opakovaného predaja.

Po ukončení programu budú účastníci:

  • poznať nástroje potrebné pre efektívnu komunikáciu so zákazníkmi
  • schopní zvládať vzniknuté náročnejšie situácie, konflikty so zákazníkom
  • schopní budovať vzťahy so zákazníkom

Rozsah programu:

  • 3 dni
top