Key Account Management

Riadenie budovania vzťahu s dôležitým zákazníkom

Princíp Paretovho pravidla tvrdí, že 20% našich zákazníkov tvorí 80% našich predajných výsledkov. Preto je jedným z faktorov úspechu schopnosť identifikovať rozhodovací model a správne nasmerovať aktivity v rámci jednej firmy. Následné predajné aktivity na správnych ľudí a budovanie vzťahov s nimi, hrá u obchodníka kľúčovú úlohu.

Po ukončení programu budú účastníci:

  • schopní identifikovať rozhodovací model u zákazníka
  • schopní smerovať obchodné aktivity na rozhodovačov a ovplyvňovačov
  • poznať princíp riadenia obchodného vzťahu so zákazníkom
  • vedieť smerovať efektívne svoje predajné aktivity v rámci organizácie zákazníka
  • mať spracovaný krátkodobý a dlhodobý plán na vybraného kľúčového zákazníka

Rozsah programu:

  • 3 + 2 dni
top