Firemné rozvojové programy

Využívajú sa v prípade, že je potrebné rozvinúť kompetentnosti väčšej skupiny zamestnancov jednej firmy

Programy pripravia naši skúsení konzultanti na základe výstupov získaných počas analytickej časti projektu. S pomocou manažmentu spoločne zadefinujeme ciele rozvoja, odsúhlasíme si obsah tréningových programov a postupnosť jednotlivých krokov.

 

Výhodou firemných programov je ich väčšia cielenosť a možnosť prispôsobiť potrebám jednotlivých firiem. Súčasťou riešení je príprava obsahu v súlade s potrebami spoločnosti, možnosť aplikovať do tréningu aj reálne situácie, s ktorými sa obchodný tím stretáva v praxi. Firemné tréningové programy poskytujú priestor na širokú diskusiu o konkrétnych situáciách, sú priestorom na výmenu skúseností medzi zamestnancami. Účastníci tréningu majú zároveň možnosť získať nezávislý pohľad externého konzultanta na diskutované témy. Počas tréningu získajú teoretické vedomosti potrebné na kvalitnejšie zvládanie predajných situácií a zároveň aj praktickú skúsenosť z riešenia konkrétnych modelových situácií.

 

Výstupom každého firemného programu je aj individuálny plán účastníkov tréningov, ktorý získava jeho priamy nadriadený. Je základom pre ďalšie utvrdenie získaných zručností a ich premenu na návyk prostredníctvom individuálneho koučingu.

top