Identifikácia rozvojových potrieb

Profesionálne vedenie obchodného stretnutia – základný nástroj úspešného obchodníka

Na to, aby bol rozvojový projekt úspešný, je potrebné zladiť potreby obchodnej organizácie a individuálne kompetentnosti zamestnanca. Na úvod každého rozvojového projektu je preto potrebné zistiť, na akej úrovni kompetentností sa jednotliví členovia obchodného tímu nachádzajú. Cieľom vstupnej analýzy je zároveň zvýšiť záujem zamestnancov o pripravovaný rozvoj ich kompetentností. Pri analýze sa snažíme vychádzať z viacerých zdrojov a vybrať tie, ktoré prinesú objektívny obraz rozvojových a vzdelávacích potrieb.

Typy analýz:

  • Individuálne rozhovory
  • 360° analýza
  • Pozorovanie v praxi
  • Hodnotiace a rozvojové centrum
  • Webové testovanie
top