Tvorba biznis plánu

Viete pripraviť úspešný ďalší rok v predajnej organizácii pre seba a Vašich obchodníkov?

Riadenie predajnej organizácie začína vždy na dobre nastavenom obchodnom pláne. Schopnosť manažéra analyzovať situáciu, predpokladať smerovanie trhu je základom na stanovenie východísk. Plánovanie obchodného výsledku, ziskovosti poskytne následne mantinely, v ktorých sa manažér bude celý rok hýbať a využívať plánované zdroje na dosiahnutie výsledku. Program pomôže manažmentu vytvoriť si základnú osnovu trhového (predajného, marketingového, „biznis“…) plánu spoločnosti.

Po ukončení programu budú účastníci:

  • schopní poznať princípy tvorby biznis plánu
  • mať vytvorenú osnovu svojho vlastného  biznis plánu na ďalší rok

Rozsah programu:

  • 3 + 2 dni
top