Sales Management University

Sales Management pre tých, ktorí riadia predaj

SalesMania University je produkt zameraný na zavedenie a rozvoj manažérskych nástrojov riadenia predajnej organizácie. Pomáha aplikovať základné princípy sales manažmentu „monitoruj, analyzuj, plánuj“, do praxe. Poskytuje praktické vedomosti o riadení predajnej organizácie, pomáha nastaviť obchodným riaditeľom nástroje na meranie efektívnosti predajného tímu. Výstupy z merania sú analyzované s spolupráci s konzultantmi spoločnosti Salesmania.

 

Zistenia pomáhajú nastaviť krátkodobé a dlhodobé smerovanie predajnej organizácie s cieľom posunúť systém riadenia predajnej organizácie na vyššiu úroveň. SalesMania University poskytuje zároveň účastníkom praktické manažérske zručnosti potrebné na vedenie a rozvoj vlastného predajného tímu.

Po ukončení programu budú účastníci:

  • poznať princípy riadenia predajnej organizácie
  • mať implementované nástroje riadenia predaja
  • schopní definovať krátkodobé a dlhodobé rozvojové ciele
  • poznať manažérske nástroje na vedenie a rozvoj predajného tímu

Rozsah programu:

  • 3 + 3 + 2 + 2 dni
top