Individuálny koučing

Veľké množstvo firiem, ktoré v minulosti investovalo do rozvoja svojich zamestnancov, má podobnú skúsenosť s prenosom novozískaných zručností do praxe.

Implementácia nových poznatkov do praxe je často podceňovaná a považuje za samozrejmé, že získané vedomosti z tréningu budú prenesené do praxe automaticky. Zamestnanci majú často veľkú chuť nové zručnosti využívať, avšak pod tlakom množstva operatívnych úloh znova “skĺznu” do svojej zabehnutej rutiny a nové zručnosti nevyužívajú tak, ako by mali. Napriek tomu, že existuje určité percento ľudí schopných implementovať nové poznatky do praxe samostatne, zostáva veľká skupina ľudí, ktorí potrebujú v tomto procese podporu.

Individuálny koučing je jedným z kľúčových nástrojov na rozvoj kompetentností jedinca a pomáha zvyšovať jeho výkon.

top