Predajné zručnosti

Profesionálne vedenie obchodného stretnutia – základný nástroj úspešného obchodníka

Program určený novým a mierne pokročilým obchodným zástupcom / reprezentantom a pracovníkom podpory predaja. Jeho cieľom je vytvoriť základné zručnosti vo vedení predajného stretnutia, v spôsobe riadenia obchodného rozhovoru a zvládania náročných predajných situácií. Program zároveň posilňuje sebavedomie a motiváciu účastníkov tak, aby mali priamy dopad na predajné výsledky firmy.

Po ukončení programu budú účastníci:

  • schopní samostatne viesť obchodné stretnutie
  • poznať štruktúru obchodného stretnutia
  • schopní používať základné predajné techniky v jednotlivých fázach predajného rozhovoru
  • rozumieť celému predajnému procesu a jednotlivým faktorom úspechu pri predaji

Rozsah programu:

  • 2 + 2 dni
top