Koučing pre manažérov

Zvyšovanie výkonnosti prostredníctvom koučingu

 

Koučing je jedna zo základných zručností manažéra. Tréning poskytuje praktické vedomosti o metodike koučignu, jeho modeloch a postupoch. Účastníci tréningu získajú prehľad o základných princípoch koučingu a ich využití pri externom individuálnom koučovaní. Prostredníctvom modelových situácií pomáha vybudovať potrebné spôsobilosti potrebné pre vedenie efektívneho koučovacieho rozhovoru.

Po ukončení programu budú účastníci:

  • poznať úlohy manažéra
  • schopní využívať riadenie pomocou cieľov
  • poznať štýly vedenia pracovníkov
  • poznať štruktúru koučingového rozhovoru
  • mať precvičený koučovací rozhovor a dávanie spätnej väzby

Rozsah programu:

  • 3 dni
top