Impact tréningy

V praxi sa množstvo obchodných manažérov stretáva so situáciami, kedy je potrebné naučiť v krátkom čase reagovať svojich obchodníkov na konkrétne predajné situácie.

Od ich zvládnutia zavisí úspech predajnej kamane, alebo schopnosť reagovať na silný konkurenčný tlak.
Impact tréningy sú určené na dosahovanie krátkodobých cieľov. Ich cieľom nie je naučiť obchodníkov základným obchodným zručnostiam, ale aplikovať ich na konkrétne predajné situácie. Ak sa napríklad firma rozhodne spustiť krátkodobú podpornú marketingovú kampaň na predaj nového produktu, pomôže rýchla príprava obchodného tímu na získavanie informácií od zákazníka, zvládanie argumentov a námietok.

 

Počas tréningu si účastníci vyskúšajú priebeh celého predajného rozhovoru. Nemenej dôležitou súčasťou je aj implementačná fáza formou individuálneho koučingu v teréne počas kampane. Výsledkom je väčší “ťah na bránu” a okamžité zlepšenie predajných výsledkov.

top