Salesmania Academy je súbor otvorených tréningov určených pre individuálny rozvoj obchodníkov a manažérov predaja.

V prípade, že vo firme pracuje viac pracovníkov predaja s rozličnou úrovňou predajných zručností, pripravíme rozvojový plán pre každého člena obchodného tímu, ktorý sa následne môže zúčastniť otvorených tréningov.  Využívajú sa v prípade, že firma má menej členov obchodného tímu a nie je pre ňu efektívne realizovať interný program, alebo v prípade potreby rozvinúť špecifickú kompetentnosť u daného predajcu alebo manažéra. Veľkou výhodou otvorených tréningov je možnosť spoznať predajcov a manažérov z iných firiem, spoznať špecifiká predaja iných segmentov a vymeniť si skúsenosti medzi sebou.

top